Vattenvårdsarbete i ett Östersjöperspektiv

Vattenvårdsarbete i Polen

Som vi tidigare har berättat om så medverkar Torsås kommun i EU-projektet Moment/Moment up, som är ett vattenvårdsprojekt med målsättningen att förbättra statusen i vattendragen i flera länder runt sydöstra Östersjön.

Den 31 augusti och 1 september har projektdeltagare träffats i Krynica Morska i Polen för att redovisa sina respektive lägesrapporter och diskutera vidare åtgärder.

För Torsås kommuns del deltog Stan Weyns, projektledare, Pernilla Landin projektassistent, Pia Prestel, representant för kustmiljögrupperna, Christofer Johansson, representant för bygg- och Miljönämnden, och Håkan Algotsson, kommunstyrelsens ordförande och ordförande för kommunens vattenråd.

Genom ett organiserat utbyte av kunskap och erfarenheter och konkreta åtgärder i avrinningsområdena vill man sänka belastningen av såväl näringsämnen som andra kemikalier i vattnet som rinner ut i vårt gemensamma innanhav och öka den biologiska mångfalden i vattendragen.

För Torsås kommuns del ingår såväl Grisebäcken som Bruatorpsån i projektet. Dessutom finns Bräkneån och Snärjebäcken representerade från vårt land.

Andra länder i samarbetet är Litauen, Ryssland vid Kaliningradområdet och Polen där Baudafloden är föremål för olika insatser.

Bilderna är tagna vid ett studiebesök vid Baudafloden.

Vattenvårdsarbete i Polen 
Fr.v. Stan Weyns, Pia Prestel, Christofer Johansson och Håkan Algotsson. Foto Pernilla Landin.


2011-09-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se