Vattenläckage på Gröna gatan - grävarbete genomförs

Just nu är det ett läckage i vattentillförseln på Gröna gatan i Torsås, ner mot Badhusgatan. Grävarbete kommer att ske idag för att avhjälpa felet.2019-10-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se