Vattenläcka i Bergkvara - vattnet stängs av

En stor vattenläcka har upptäckts i Bergkvara och vattnet kommer omedelbart att stängas av

Läckan är på en huvudledning vid skolan och kan beröra boende längs Storgatan
Vid behov finns vatten att hämta vid Vattenverket, Vattenverksvägen i Gummebo
Personal arbetar för att åtgärda felet snarast möjligt


2016-12-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se