Vattenkonferens lockade över 100 personer

Vattensamling 2012

Det kan vara både billigt och enkelt att bidra till en bättre vattenkvalitet i våra vattendrag. Det var ett av budskapen på Vattensamling 2012 som genomfördes i Söderåkra i fredags.

Totalt deltog över 100 personer på konferensen, och det var folk från stora delar av landet, varav flera tunga namn. Förmiddagen ägnades åt föreläsningar från bland annat Skogskoncernen Södra, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Havsmiljöinstitutet. Inledde dagen gjorde annars den förre miljöministern och centerpartiledaren Olof Johansson. – Det viktigaste av allt när det gäller vattenfrågor och att få till förändringar är det grundläggande engagemanget från ideella krafter, sade Olof som numera är ordförande i Kalmarsundskommissionen.

Stort intresse för vatten och miljö
Och ideella krafter som brinner för vattenmiljö fanns det gott om på konferensen. Torsås Kustmiljögrupp till exempel som var representerade och som tillsammans med Torsås kommun och Kalmarsundskommissionen var en av de organisationer som låg bakom denna ”Vattendag”. En dag som knöt ihop det arbete som har gjorts inom MOMENT-projektet på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Andra organisationer bakom konferensen var Ronneby kommun, LRF och Södra.

Den första konferensen någonsin som verkligen förbättrade vattenkvaliteten
På eftermiddagen var det utomhusaktiviteter och deltagarna delades in i tre grupper som bussades ut till tre olika stationer, en till Kvilla, en till Fastlycke och en till Söderåkra.

På stationen i Kvilla fick deltagarna vara med om att restaurera en lekplats för öring. På botten av Applerumsån lades småsten ut och längs med ån placerades ”död ved”, allt för att skapa en perfekt lekplats. – Välkomna tillbaka i oktober så ska ni få se att öringarna har hittat hit igen, sade Erik Erlandsson-Hammargren som har undervisat i fiskvård i över 30 år.

På stationen i Fastlycke visade man upp hur det går att framställa våtmarker i skogen genom att täppa igen diken. Våtmarker är till glädje både för växter och djur. Dessutom fick alla bidra med lovplanteringen för att skapa en ny kantzon. En enkel och billig åtgärd som ger mer löv i vattnet och som även är en bra viltvårdsåtgärd.

Vid Möre Golfbana i Söderåkra var det uppvisning av teknik för hur man röjer vass och sedan samlar in den. Försök med att förvandla vass till pellets har precis inletts och förväntas ge gott resultat.

– En bra mix mellan teori och praktik! Och trevligt att se i utvärderingsblanketterna att så många kan tänka sig att genomföra åtgärden själv på hemmaplan. Det är kanske konferensens största framgång, avslutade Pernilla Landin från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilder från Vattensamling 2012

Vattensamling 2012

Angöring av en lekplats för öringar i Applerumsån i Kvilla.Vattensamling 2012

Stan Weyns framför ett stort gäng konferensdeltagare.Olof Johansson på Vattensamling 2012

Den förre ledaren för Centerpartiet Olof Johansson var en av deltagarna.


2012-06-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se