Vattenavstängning i Gullabo

Näckrosblad

På grund av reparationsarbeten på vattenledningsnätet i Gullabo kommer
vattnet att vara avstängt fredagen den 13 juli från 10.30 till 13.00. Berörda blir alla abonnenter i Gullabo samhälle.
Risk föreligger att vattnet kan bli missfärgat i samband med avstängningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen2012-07-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se