Vatten- och avloppsplan

VA-plan

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen har tagits fram och lämnats för samråd fr om tisdagen den 11 februari t o m fredagen den 7 mars 2014.

Planförslaget omfattar vatten- och avloppsverksamhet för hela Torsås kommun och föreslår bland annat nya utvecklingsområden för vatten och avlopp.

Samrådsmöten kommer att hållas den 24 och 25 februari 18.30
i Centrumbiografen, Karlskronavägen 3, Torsås.

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget skall göra det skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast fredagen den 7 mars 2014.

Läs mer om vatten- och avloppsplanen här!2014-02-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se