Var med och utveckla Kalmarsundsleden

Strandlinje

Längs vår kust slingrar sig en del av Torsåsleden, den är sammankopplad med Kalmarsundsleden i norr. Här finns en av Nordens få kvarvarande häckningsplatser för mellanskarven. Har du tur kan du få se säl om du blickar ut över sundet!

I söder hakar Blekingeleden på i Bröms – den gamla gränslinjen mellan Danmark och Sverige. Här byggde danskarna Brömsehus under 1300-talet.

Pierre Stjernfeldt arbetar med att utveckla vandringsleden i Kalmar och Torsås och nu vill han komma i kontakt med företag i Torsås kommun som på ett eller annat sätt berörs av Kalmarsundsleden och som har idéer om hur de kan marknadsföra sig längs leden. Det kan exempelvis vara företag inom turismbranschen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att utveckla vandringsleden ännu mer.

Kontakta Pierre Stjernfeldt
Kalmar kommuns serviceförvaltning
Telefon 073-823 46 37
E-post: pierre.stjernfeldt@kalmar.se

2012-03-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se