Var med och nominera årets miljöpristagare

Humla på maskros

Nu är det dags att ansöka om 2012 års miljöpris! Ditt förslag lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 15 oktober 2012.

Priset syftar till att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården samt avser att visa uppskattning och ge uppmärksamhet åt de som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset kan uppgå till högst 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare.

Det kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen.

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

2012-08-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se