Var med och nominera Miljöpristagare 2011

Miljöpris

Snart är det dags att utse årets miljöpristagare i Torsås kommun. Vem tycker du ska få årets pris? Var med och lämna förslag på kandidater till miljöpriset. Senast den 3 oktober vill vi ha in ditt förslag.

Torsås kommun delar årligen ut ett miljöpris för att främja och uppmärksamma insatser inom miljöskyddet, hälsoskyddet och naturvården. Med detta pris vill vi också visa vår uppskattning och ge uppmärksamhet åt dem som aktivt verkar för en god miljö i Torsås kommun.

Priset kan uppgå till högst 10 000 kronor och kan delas mellan flera pristagare. Det kan delas ut till person, företag eller grupp som skolklass, förening, arbetslag eller liknande. Pristagaren/pristagarna skall antingen vara bosatt/bosatta inom kommunen eller genom sin/sina verksamheter ha anknytning till kommunen.

Pristagare utses av bygg- och miljönämnden och beslutet kan inte överklagas.

Miljöpris 2011
Förslag till pristagare med motivering lämnas till Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalmarvägen 4, Box 503, 385 25 Torsås. Senast den 3 oktober vill vi ha in ditt förslag.

2011-09-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se