Vanvård eller vård av gammal vana

Bemötandelexikon, litteratur

Bemötande, beteende, beteendestörningar och professionalism var några av de frågeställningar måndagens och tisdagens föreläsningar belyste

12-13/9 gästades kommunen av Ola Polmé, som föreläste om sina erfarenheter i arbetet som sjuksköterska. Han har varit verksam inom vården sedan 1981 och utbildade sig till sjuksköterska 1988, första boken om bemötande av demenssjuka kom ut 2008.

”Det är tungt att vårda dementa människor. Det fordrar både kraft och uthållighet och kan slita hårt på ens tålamod. Arbetssituationen blir lite lättare med ökade kunskaper om demens.”

 

Inbjudan till föreläsningen har gått ut till all personal som arbetar inom vård och omsorg, chefer, politiker och anhöriga.

 

Efter föreläsningen fick alla boken Bemötandelexikon med sig där han sammanställt en del tips vi kan använda i vårt dagliga omvårdnadsarbete.
Både personal och anhöriga var nöjda med dagen och ansåg att de fått med sig en hel del nyttiga kunskaper.

 

Torsås kommun har ansökt om Stimulansmedel från Socialstyrelsen tillsammans med Torsås hälsocentral för att utforma en bättre vård och omsorg för demenssjuka efter de nationella riktlinjerna som kom 2010.

 

Kerstin Jonskog Bertilsson, MAS

MAS, Kerstin Jonskog Bertilsson var efter dagarna mycket nöjd med såväl föreläsning som deltagarantal.


2011-09-14

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se