Valborgsmässofirande i Torsås kommun

Var med och fira Valborg i Torsås kommun. Vi firar på sex olika ställen och på samtliga platser är det vårtal, sång, våreld, servering, lotterier m.m.

Dalskär, Bergkvara
Fackeltåg avgår från scoutstugan kl. 20.10
Talare: Sören Bondesson
Arr: Bergkvara Scoutkår

Hamnplanen i Djursvik kl. 19.30
Talare: Landshövding Sven Lindgren
Arr: Djursviks Samhällsförening

Gullabo hembygdspark kl. 19.00
Talare: Bengt Gustavsson
Arr: Gullabo Hembygdsförening


Slätafly skola kl. 19.00
Arr: Slätafly byalag

Strömby Byahus kl. 19.00
Arr: Strömby Byalag

Torsås, Vallmansgöl
Hästkortege med fackeltåg från gamla posten kl. 19.00
Talare: Eva-Kristina Berg
Arr: Torsås Ryttare

Om det skulle bli eldningsförbud kommer detta att meddelas i pressen och på radio/tv. Arrangerade föreningar kan vid osäkerhet ta kontakt med räddningstjänsten 0471-249 880.

 

 2011-04-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se