Val av ny KS ordförande får vänta

På måndagens kommunfullmäktigemöte var ärendet om val av ny kommunstyrelseordförande uppe för ett avgörande. Men det hela slutade med en återremiss vilket innebär att avgörandet får vänta och Eva-Kristina Berg får fortsätta som ordförande för Kommunstyrelsen tillsvidare.

Inledningsvis presenterade Centern Christofer Johansson som kandidat till ordförandeposten. Men Socialdemokraterna svarade med att presentera en motkandidat i Henrik Nilsson Bokor.

Efter en debatt följde sedan röstning om ärendet skulle avgöras under kvällen eller återremitteras. Det slutade med 20-15 till fördel för ett avgörande under kvällen. Men då uppstod frågan om ärendet var en sakfråga eller personfråga.

Ordförande Sten Bondesson ansåg ärendet vara en sakfråga vilket han klubbade igenom. Detta innebär att det räcker med en tredjedel av rösterna för att kunna återremittera ärendet, vilket också gjordes.

Ett överklagande är att vänta. Vad som händer därefter och hur lång tid en rättslig prövning tar är ovisst. Tillsvidare fortsätter Eva-Kristina Berg som ordförande för Kommunstyrelsen.

Nästa fullmäktige hålls den 22 september, efter valet.

Tillägg 23 juni: Extra Kommunfullmäktige 

måndagen den 23 juni 2014, kl 18.30, Folkets hus i Torsås

 

1.Upprop

2.Justering

3.Val av kommunstyrelseordförande

 

Torsås 2014-06-13

 

Sten Bondesson                         Yvonne Nilsson sekreterare                       

Ordförande                                sekreterare    

 

 

 

 

 2014-06-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se