Värme och Ramar representerat på stadsfesten

Under stadsfesten i Kalmar 11 - 13 augusti kommer representanter från projektet Värme och Ramar att finnas i ett tält vid Jordbroporten.

Värme och Ramar är sju kommuners gemensamma satsning för att utveckla och strukturera arbetet med föräldrastöd (Torsås, Emmaboda, Nybro, Kalmar, Mörbylånga, Borgholm och Mönsterås). Förutom information om höstens föräldrautbildningar kommer det i tältet att finnas ett lekhus, som lottas ut under lördagen.

Om Värme och Ramar
Att bli förälder är en fantastisk och omtumlande upplevelse, som också innebär en stor omställning. Hela livet påverkas och invanda rutiner förändras. Idag är stöd och kunskapsöverföring från äldre generationer inte självklar. Det är därför viktigt att möta andra föräldrar för att utbyta kunskaper och dela med sig av sina erfarenheter.

Huvudingredienserna för ett framgångsrikt föräldraskap är kombinationen av värme och ramar. Med värme menas att barnet känner sig sett och bekräftat av en förälder som visar omsorg och kärlek. Samtidigt behöver barnet ramar, det vill säga tydliga regler och gränser. Barnet blir tryggt när det vet vad som gäller. Utmaningen för alla föräldrar är att hitta en bra balans mellan värme och ramar.

 

Se även våra sidor om Föräldrastöd, klicka här!

 

 2011-08-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se