Värme & Ramar på Torsås marknad

Värme & Ramar på Torsås marknad

I fredags var det marknadsdag i Torsås. Värme & Ramar - föräldrastöd fanns på plats. Nästan 500 ballonger delades ut till glada barn, samt en hel del information till föräldrarna om de olika forum och kurser som erbjuds inom programmet.

Hittills har det varit ett stort intresse för våra kurser. Många föräldrar har deltagit bland annat i Bokcirklar och COPE-Föräldraträffar och utvärderingar visar på att de är mycket nöjda.

Under nästa år kommer vi förhoppningsvis att även kunna erbjuda friskvård för parrelationer. Att ge sin partner av sin tid och sitt engagemang på ett sätt som gynnar relationen och förstås även föräldraskapet.

Projekttiden är snart slut och Värme & Ramar kommer att drivas vidare inom kommunens regi, i samarbete med andra aktörer såsom Landstinget, Studieförbundet Vuxenskolan och Svenska kyrkan.

På bilden syns Monika Sörman och Irma Folkesson, två av fem flitiga Ballongutdelare under marknadsdagen.

Läs gärna mer på våra sidor om Värme & Ramar.

2011-11-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se