Välkommen på två träffar med tema demenssjukdomar

I höst blir det två träffar i Torsås om demenssjukdomars symtom och sjukdomsprocessen, samt om förhållningssätt och bemötande.


Träffarna sker tisdagen den 17/9 och tisdagen 29/10 klockan 10-12 i Trygghetsboendet på Badhusgatan 5 i Torsås.

17/9 kommer demenssköterska Kristina Robertsson från Region Kalmar län och pratar om demenssjukdomars symtom och sjukdomsprocessen samt om förhållningssätt och bemötande

29/10 kommer biståndshandläggare från Torsås kommun och berättar om vilket stöd man kan få av kommunen och hur en ansökan om stöd går till. Demensföreningen kommer också och berättar om sin verksamhet och sina aktiviteter.

Du får också möjlighet att träffa kommunens anhörigkonsulent och fika tillsammans med andra anhöriga i liknande livssituation.

Har du frågor eller vill du anmäla dig till träffarna kan du ta kontakt med kommunens anhörigkonsulent Annika Lundberg.2019-09-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se