Vägen till framgång stavas samverkan!

Broschyr Kustvägen Sydost

Broschyr Kustväg Sydost

En ny 20-sidig broschyr som marknadsför Kustvägen Sydost från Stufvenäs i norr till Torhamn i söder har sett dagens ljus. Samarbetet har spänt över tre kommuner och en länsgräns. Omkring 45 företag, föreningar och aktörer inom besöksnäring och handel har gått samman och lagt ner ett gediget arbete under våren för att profilera sina verksamheter och vaska fram de guldkorn som finns utmed kusten.

– Vi är mycket glada över att ha fått till detta samarbete säger Lise-Lotte Gustafson, turismansvarig i Torsås kommun. Turisterna känner inte till var gränserna går och vi har allt att vinna på att samverka med våra grannar. Tillsammans kan vi erbjuda ett större utbud som gör hela området mer attraktivt och det gör att våra besökare kan stanna kvar längre och uppleva mer.

Nu är broschyren klar och är till största delen på svenska. Men som vägledning för våra utländska gäster finns valda delar översatta till engelska, tyska och polska. Broschyren går att läsa på nätet www.kustvagensydost.se och finns att hämta hos flertalet medverkande som har öppet.

– Kustvägen sydost är ett jättebra komplement till vårt eget material och den visar att vi finns i ett större sammanhang med ett väldigt bra utbud. Jag är mycket ute på mässor och träffar massor av folk så jag räknar med att dela ut en hel del av de här, säger Magnus Berzelius på Stufvenäs Gästgifveri och packar undan 1 000 ex. av den nya broschyren.

Samarbetet däremot, det har bara börjat. Det kommer att bli flera gemensamma nätverksträffar och efter sommaren kommer broschyren att utvärderas.

– Det är en förhoppning att våra nya vänner i Kristianopel och Torhamn kommer att bjuda in oss till en träff till nu i vår avslutar Ann-Christine Torgnyson.

Broschyr Kustvägen Sydost

2011-04-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se