Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram bindande regler för bemanningen i särskilda boenden där personer med demenssjukdom bor.

Nu vill vi veta hur anhöriga, personal och demenssjuka uppfattar bemanningen i olika situationer.

Lämna dina synpunkter genom att svara på några frågor på vår webbplats. Svaren blir en del av underlaget i Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Läs mer om webbenkäten och svara på frågorna här: http://www.socialstyrelsen.se/demens 2011-09-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se