Utveckling och bostadsbyggande

Skiss Bergkvara hamn

Under gårdagskvällen höll Torsås kommun en träff med fokus på utveckling och bostadsbyggande på landsbygden i sydost. Med på träffen var förutom våra egna representanter även politiker, företagare, banker och mäklare samt representanter från våra grannkommuner Kalmar och Karlskrona.

Bland annat presenterades illustrationer över hur ett förändrat Bergkvara hamnområde kan se ut. Ett arbete pågår för att ta fram ett program för området. Programmet beräknas vara färdigt under våren 2017.

 

– Genom ökad samverkan och dialog både inom Torsås men också med våra grannkommuner i norr och i söder får vi fler att se möjligheterna och det goda livet i vår region, säger Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun.

 

Visionsbilder:

Skiss Bergkvara hamn

 

Skiss Bergkvara hamn

 

Skiss Bergkvara hamn

 

Skiss Bergkvara hamn

 

Översiktskarta Bergkvara hamn

 

 2017-03-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se