Utställningsskede för Södra Kärr och Järnsidas detaljplaner!

Södra kärr

Efter ett långdraget arbete har nu utställningshandlingar för delar av Järnsida och Södra Kärrs stugområde skickats ut till berörda parter. Syftet med detaljplanerna är att i samband med utbyggnad av VA i området även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av pågående markanvändning; främst bostäder, naturmark och lokalgator. Utställningarna kommer att pågå fr o m måndagen den 19 november t o m onsdagen den 19 december 2012. För mer information klicka vidare på länkarna.

>> Järnsida
>> Södra Kärr

2012-11-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se