Utdelning av svenska fanor och flaggor

Svenska flaggan

Enskilda eller föreningar som önskar få en flagga eller fana är välkomna att rekvirera ansökningsblankett hos länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län 0480-829 33, eller hämta blankett på länsstyrelsens hemsida under blanketter.

Det går även bra att titta in på Torsås bibliotek där Lena Robertsson tillhandahåller ansökningsblankett. Utnyttja möjligheten att få en svensk fana eller flagga till er bostad/förening. Ansökan ska vara inlämnad sista vardagen i december månad.

>> Klicka här för att se blanketterna. 

 2011-10-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se