Upplevelser och utbildning på ny återvinningscentral

Skiss över ny återvinningsstation

Skiss: Ramböll Sverige AB

Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) satsar rejält på den nya återvinningscentral som ska byggas i Torsås. Anläggningen kommer inte endast att vara större till ytan än den gamla utan kommer även att vara mer tillgänglig, pedagogisk och bjuda på natursköna upplevelser med bland annat en park inne på området.

Förbundet hoppas att återvinningscentralen även ska kunna användas i utbildande syfte, dit exempelvis skolklasser kan komma för att lära sig vikten av korrekt avfallssortering.

- Den planerade anläggningen är helt annorlunda än den som Torsås invånare är vana vid idag. Med en tydlig infart och logiska trafiklösningar slipper man leta sig fram utan hittar enkelt vart man lämnar sina olika avfall. Det ska vara lätt att sortera och det har vi tagit fasta på till den nya anläggningen, säger Christel Liljegren, utredare på KSRR

Satsningen har föregåtts av en projekttävling för att ta fram ett förslag till utformning av en ny återvinningscentral. Fyra arkitektfirmor deltog i tävlingen och vinnare blev Ramböll Sverige AB. Budskapet inför tävlingen var att utformningen av anläggningen skulle skilja sig från hur en återvinningscentral vanligtvis brukar se ut genom att ta större hänsyn till upplevelser och bevara naturen i området.

Återvinningscentralen som kommer att bli cirka 11 000 kvadratmeter stor kommer att ligga vid Västra industrigatan och väntas stå klar under året. KSRR håller just nu på med det upphandlingsunderlag som intresserade entreprenörer inom snar framtid ska kunna lämna anbud på. Förbundet kan därför inte svara på vad den nya anläggningen kommer att kosta exakt men berättar att det antagligen rör sig om mellan 6-8 miljoner kronor. Kostnaden för byggnationen kommer dock inte att innebära någon särskild höjning av kommuninvånarnas avgifter till förbundet.

- Den nya återvinningscentralen blir ett klart lyft för Torsås kommun. Idag är det svårt och bökigt att komma fram med soporna, problem som försvinner med den nya anläggningen. Dessutom är det positivt med en återvinningscentral som inbjuder och underlättar för en korrekt avfallssortering, vilket är viktigt för en hållbar framtid, säger kommunalråd Håkan Algotsson (C).

 

Klicka på bilden för större version.

Skiss över ny återvinningsstation
Skiss: Ramböll Sverige AB2011-01-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se