Upphandling konsulttjänster i projekt - "Tjänsteboxar – Dynamiskt näringsliv över gränser”

Logotyp Torsås företagscentrum

Nu startar ett unikt samarbete mellan företag som drivs av kvinnor i Emmaboda, Torsås och Högsby kommuner. Med finansiering från Regionförbundet Kalmar län, Emmaboda, Torsås och Högsby kommuner samt Tillväxtverket kommer man att lansera ”Tjänsteboxar” som vänder sig till företagarkvinnor.

Tjänsteboxarnas syfte är att stärka de befintliga företagarna i nämnda kommuner. Under de närmaste två åren kommer vi att erbjuda tio olika Tjänsteboxar inom olika områden som:

1. Webblösningar för ditt företag
2. Butiksprofilering
3. Affärsutveckling
4. Bokföring och enkel ekonomi
5. Säljprocessen
6. Ekonomi och lönsamhet
7. Skattefrågor, budget och bolagsform
8. Marknadsföring på webb
9. Din IT-miljö, datakunskap
10. Företagarens vardagsjuridik

För att få mer information om anbudsförfarandet och offertunderlag se www.centrum-sydost.se.

Kontaktperson tjänsteboxarna
Gun-Britt Limseth, Aductus AB
E-post: gb@aductus.se
Telefon: 070-319 20 09

Anbuden ska vara gb@aductus.se tillhanda senast den 4 augusti 2013. Märk mailet Tjänsteboxar!
2013-06-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se