Uppdaterat: Strömavbrott i Torsås med omnejd

Uppdatering om elavbrottet i Torsås med omnejd. Efter omkopplingar är nu endast två kunder strömlösa. Läs mer på kraftringens hemsida.

Kraftringen.se

______________________________________________________________

2017-06-09 kl. 09.30

Ett stort strömavbrott drabbar just nu ca 3000 hushåll. Vi uppdaterar information löpande. Mer information finns på kraftringens hemsida.2017-06-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se