Uppdaterade sidor om nya Plan- och bygglagen

Illustration plan- och bygglagen - Startbesked

Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag.

Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), m.m. I den nya lagen moderniseras reglerna och språket samtidigt som det blir en skärpt kontroll över byggandet.

Ny information ute på hemsidan
Missa inte vår information om den nya lagen som ni hittar under Boende, miljö och hälsa. Där finns blanketter och svar på frågor som handlar om den nya lagen. Klicka här för att komma till sidorna om bygglov och fastighetsfrågor.2011-12-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se