Typiskt svenskt - för demokrati och jämlikhet

Logotyp Typiskt svenskt

Torsås kommun har gått med i uppropet Typiskt svenskt som står för demokrati och öppenhet, och är emot fördomar och inskränkthet. Vi tycker att mångfald är bättre än enfald.

Demokrati är grunden för ett tryggt och rättvist samhälle, men demokrati är ingen självklarhet. Folkbildningen spelar en central roll för att skapa lika möjligheter och förutsättningar för att människor ska kunna ta tillvara på sina rättigheter.

Det är Folkbildningsförbundet som har formulerat uppropet Typiskt svenskt tillsammans med Expo utbildning. Sedan starten förra året har mycket hänt. Över 150 organisationer, företag och politiska partier har ställt sig bakom uppropet. Även tusentals privatpersoner, artister och idrottsstjärnor stödjer uppropet.

Som undertecknare får Torsås kommun fritt använda symbolen för Typiskt svenskt ”det goda ögat” i sammanhang som stödjer uppropets tankar om allas lika värde.

Läs mer på www.typisktsvenskt.se.

 

 2011-03-16

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se