Två nya filmer som visar hjärt-lungräddning på barn

Första hjälpen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB har i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Röda korset tagit fram två filmer som visar hur du gör hjärt-lungräddning på barn.

Varje år drabbas omkring 200 barn av plötsligt och oväntat hjärtstopp. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vilket barn som helst, men de vanligaste orsakerna är drunkning eller kvävning, ofta vid lek eller om de sätter i halsen. De flesta som drabbas är barn i 1-årsåldern.

Tekniken för hjärt-lungräddning är enkel men skiljer sig något mellan barn som är yngre än 1 år och barn som är äldre än 1 år.

Läs mer på dinsakerhet.se
HLR på barn yngre än 1 år
HLR på barn äldre än 1 år

Filmerna har tagits fram i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning och Röda korset.

2013-04-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se