Turismträffen den 23/5 är framflyttad

Turismkollage

Våra företagare och föreningar som är verksamma inom besöksnäringen har en hektisk tid just nu. Med anledning av detta har vi valt att senarelägga turismträffen den 23/5 till hösten istället.

Distribution av Torsås Guide, Torsåskartan och Cykla & Vandra pågår för fullt och den 24 juni öppnar turistbyrån i Bergkvara för säsongen. 

Vid eventuella frågor gällande turism vänligen kontakta:
Emma Mosesson Öhr
Turismsamordnare
0486-331 20
2019-05-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se