Trafikstörningar Kalmarvägen i Torsås p.g.a. asfaltering

vaegarbete

Torsdag-fredag 11-12 oktober samt måndag-onsdag 15-17 oktober utförs asfaltering på Kalmarvägen vid Torskolan. Stora trafikstörningar väntas. Välj om möjligt annan väg t.ex. via Bergkvara.2018-10-11

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se