Torskolan visar vägen

Invigning nya Torskolan 2017

I lördags, den 19 augusti invigdes Kalmar läns modernaste högstadieskola, Torskolan. Under invigningen passade vi på att fråga besökarna om vilken betydelse den nya skolan har för Torsås kommun.

Flera besökare framhöll att den nya skolan betyder oerhört mycket för Torsås. ”Det stärker bygdens självkänsla” uttryckte en person. ”Den visar att det finns framtidstro och en vilja att utvecklas i Torsås”, utryckte en annan besökare.

Många menade att den nya moderna skolan kommer att skapa trivsel och bra arbetsmiljö för både personal och elever, bidra till ökad inflyttning, fler bostäder och stärka konkurrensen. En besökare menade att den nya skolan blir ett flaggskepp för Torsås. Ett par ville särskilt framhålla att ”den nya skolan kan locka ännu fler att bosätta sig i vår vackra kommun, med fantastisk miljö och med närhet till två städer”.

Flera elever tyckte att det ska bli roligt att gå till skolan, att det blir ökad trivsel och mer utveckling. ”Snygg är den också”, uttryckte en av besökarna.

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Invigning nya Torskolan 2017

Foto Sofie Nyström2017-08-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se