Torsås skolor bäst i Kalmar län

Sommarskola 2011

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) släppte idag sin rankingrapport över Sveriges grundskolor - ”Öppna jämförelser i grundskolan 2013”. Torsås kommun placerar sig som nummer ett i Kalmar län och på en finfin 15:e plats i hela riket.

– Glädjande och positivt för kommunen och ett bevis på att vi har kompetent personal inom skolan. Det är många som ligger bakom det hela, till exempel lärare, rektorer och tjänstemän, men även eleverna själva och deras föräldrar, säger bildningsnämndens ordförande i Torsås kommun Maria Karlsson.

undersökningen vägs en mängd olika kvalitetsaspekter från offentlig statistik samman till en helhet, bland annat elevernas meritvärden, resultaten på nationella prov och behörigheten till att studera på gymnasieskolan.

Totalt har enkätsvar från 87 000 elever i årskurs 5 och 8 sammanställts och svaren visar bland annat att en stor majoritet av eleverna har en positiv syn på skolan och undervisningen. Samtidigt ser vi att lusten att lära minskar under skoltiden.

Mer om undersökningen ”Öppna jämförelser i grundskolan 2013” hittar ni på SKL:s hemsida.
2013-04-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se