Torsås kommuns översiktsplan

Omslag översiktsplan

Torsås kommun har arbetat fram en ny översiktsplan. Den antogs i kommunfullmäktige i oktober 2010, men överklagades sedan och först i juni 2011 vann den laga kraft och är nu den som gäller. I översiktsplanen redovisas hur vår kommun ska utvecklas i framtiden och hur mark- och vattenområden bör användas.

Vi vill på ett offensivt sätt visa att bostadsbyggande i hela vår kommun är ett prioriterat utvecklingsområde. Vi vill arbeta för att vår kommun ska växa och att många fler ska upptäcka fördelarna med Torsås kommun.

Vi vill också värna om näringslivet och arbeta för att det som är ett samhälles livsnerv får bästa möjliga förutsättningar att verka och utvecklas i vår kommun.

Torsås kommun tar med denna översiktsplan också ännu ett steg på vägen mot ett mera hållbart samhälle och en utveckling som skall se till att våra barn och barnbarn får leva i ett samhälle som sätter miljön i fokus. Vi vill bli en offensiv landsbygdskommun där vi bevarar vårt varierade landskap, upprätthåller en miljövänlig attityd men ändå arbetar mot ett moderniserat samhälle där vi inte bara följer den teknologiska utvecklingen utan ligger i framkant.

Tematiskt tillägg
Som komplement till översiktsplanen finns ett tematiskt tillägg gällande vindkraft. Tillägget har tagits fram för att det finns ett stort antal inkomna förfrågningar för vindkraftsetableringar i Torsås kommun. För att kunna hantera dessa förfrågningar och finna områden med bra förutsättningar efterfrågas en långsiktig strategi för vindkraftsutbyggnaden i kommunen.

>> Hela Översiktsplanen kan ni hämta som PDF-dokument.
>> Hämta Tematiskt tillägg gällande vindkraft som PDF-dokument.

>> Läs också vår sida om Översiktlig planering, klicka här!2011-09-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se