Torsås kommun söker nya umgängesstödjare!

Vuxen och barn

Är du intresserad av att bli umgängesstödjare till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av att ha en annan vuxen med sig när de träffar sin familj? Torsås kommun söker engagerade personer som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

Umgängesstödjare
En umgängesstödjare är en frivillig insats enligt socialtjänstlagen eller en dom från tingsrätten som erbjuds barn för att de ska kunna ha trygga umgängen med sin familj. Uppdraget som umgängesstödjare innebär att du på inbokade träffar möter upp barnet och sedan stöttar barnet genom dess umgänge med sin familj, för att säkerställa att ingenting jobbigt sker för barnet i dess kontakt med sin familj.

Umgänget kan även ske med en av barnets vårdnadshavare som den ej lever med och har en mycket otrygg relation till. Träffarna är i genomsnitt en helgdag i månaden. Syftet med att vara umgängesstödjare innebär att du ska utgöra en vuxen trygghet som barnet kan anförtro sig till och som kan avbryta umgänget om något opassande uppstår. Du ska sedan återkoppla till ansvarig socialsekreterare om hur umgänget har varit.

Om du har intresse av att bli umgängesstödjare kommer du att bli intervjuad och utredd för att på bästa sätt passas ihop med ett uppdrag. Vid påbörjat uppdrag får du en ekonomisk ersättning av kommunen för din insats.

Kontakta oss
Är du intresserad av att bli umgängesstödjare eller önskar få mer information kring uppdragets innebörd så är du välkommen att kontakta.

Karolina Strandberg, 1:e socialsekreterare
Telefon: 0486-336 61
E-post: karolina.strandberg@torsas.se


2017-07-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se