Torsås kommun söker nya kontaktfamiljer!

Familjehem

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj till barn och ungdomar som av olika skäl har behov av att komma hemifrån, aktiveras eller ha extra sällskap? Torsås kommun söker engagerade personer som har en trygg och stabil livssituation med vilja och engagemang till att utgöra ett extra stöd för en annan människa.

Kontaktfamilj

Kontaktfamilj är en frivillig insats från socialtjänsten som erbjuds barn och familjer som har behov av främst avlastning och/eller utökat socialt nätverk. Uppdraget som kontaktfamilj innebär att man ungefär en till två helger i månaden eller utifrån barnets behov tar emot ett barn/ungdom/syskonpar i sitt hem och involverar barnet i sin familjs aktiviteter.

På detta sätt får barnet tillgång till en bonusfamilj samtidigt som barnets föräldrar får avlastning. Barns behov utav en kontaktfamilj är individuella, men beror i stor utsträckning på ansträngda hemförhållanden. Detta innebär att barnet kan behöva ett utökat socialt nätverk av trygga vuxenkontakter som kan bidra till ökad stimulans och social aktivering.

Om du har intresse av att bli kontaktfamilj kommer du/ni att bli intervjuad och utredd för att på bästa sätt passas ihop med ett barn eller ungdom. Vid påbörjat uppdrag får du/ni en ekonomisk ersättning av kommunen för din/er insats.

Kontakta oss

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj eller få mer information kring uppdragets innebörd så är du välkommen att kontakta oss.

Karolina Strandberg, 1:e socialsekreterare
Telefon: 0486-336 61
E-post: karolina.strandberg@torsas.se

 

 

 

 

 2017-07-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se