Torsås kommun söker ny Personalchef

Rollen som personalchef i Torsås kommun är en bred tjänst där du får vara delaktig i många varierande frågor. Torsås är en liten kommun med stora ambitioner där det händer mycket, höstterminen 2017 står det nya skolbygget klart och inom kort påbörjas renoveringen och sammanbyggnaden av de två befintliga kommunhusen.

Även inom personalområdet är det mycket på gång, vi kommer bland annat att utveckla det verksamhetsnära ledarskapet, ingå i ett ESF-projekt för minskad sjukfrånvaro och implementera ett chefskörkort för att nämna några projekt.

I rollen som personalchef kommer du att arbeta verksamhetsnära och vara ett stöd till våra chefer i samtliga personalrelaterade frågor. Du får också uppdraget att fortsätta det påbörjade utvecklingsarbetet inom bland annat arbetsmiljöområdet. Vidare innebär rollen att leda, stötta och utveckla medarbetarna på personal-, löne- och serviceavdelningen. Du har det personalövergripande ansvaret för att planera, genomföra och följa upp gruppens arbete gentemot uppsatta mål. Du är övergripande ansvarig för ledning, resultat och budget inom den egna avdelningen.

Senast den 19 februari vill vi ha in din ansökan. Läs mer om tjänsten på offentligajobb.se där du också kan göra ansökan.

2017-02-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se