Torsås kommun söker familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner

familj

En del barn och tonåringar kan av olika skäl inte bo kvar hemma och behöver komma till en annan familj för kortare eller längre tid. Vi söker till dessa barn och tonåringar familjer med lite extra trygghet, tålamod, värme och humor.

Kontaktfamilj

Ibland behöver ett barn tid och omtanke av fler vuxna än de egna föräldrarna.

Som kontaktfamilj tar ni emot ett barn i ert hem en eller två helger per månad och låter barnet vara delaktig i ert familjelivs vanliga helgaktiviteter.

 

Kontaktperson

Barn, ungdomar och vuxna kan under en period i sitt liv behöva mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

 

Vem kan bli familjehem/kontaktfamilj/person?

Alla som har ett intresse och engagemang är välkomna att anmäla sitt intresse för ovanstående uppdrag.

 

Vill du/ni veta mer så skall ni kontakta Familjeresurs.

Telefon 0486-336 63/ 336 642011-04-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se