Torsås kommun söker: Planarkitekt med GIS-kompetens

Arbetsuppgifter
Du ingår i Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommer att ha en viktig strategisk roll för kommunens samhällsutvecklingsfrågor. Torsås kommun har i gällande översiktsplan pekat ut ett antal utvecklingsområden för bebyggelse inom kustlinjen vilket kommer att erbjuda många spännande planuppdrag. Ett prioriterat arbetsområde kommer att vara utvecklingen av kommunens GIS-verksamhet för att uppdatera det digitala kartmaterialet som ligger till grund för planering, projektering och verksamhetsstyrning. Du kommer att ha breda kontaktytor mot exploatörer, markägare, plankonsulter, allmänhet samt myndigheter som länsstyrelse, trafikverk, lantmäteriet med flera.

Kvalifikationer
Du som söker har en högskoleexamen som fysisk planerare, arkitekt eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av översikts- och detaljplanearbete samt kunskaper inom PBL och relevanta delar inom Miljöbalken. Du har intresse och kunskap inom moderna dataapplikationer och speciellt för GIS som ett kommunövergripande planeringsverktyg. Du är strukturerad och noggrann samtidigt som du har förmåga att entusiasmera och engagera din omgivning. Du uttrycker dig väl både i tal och skrift. Har du erfarenhet från att ha arbetat i en offentlig verksamhet tidigare är detta en merit.

Arbetstider och omfattning
Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan (senast 16 april)
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Bygg- och miljönämndens ordförande Magnus Svensson telefon 0486-260 18 eller mobil 070-565 02 93 och från den 10 april även Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg 0486-331 80

Vi vill ha din ansökan senast 16 april 2012  till e-post chatarina.holmberg@torsas.se.

2012-03-21

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se