Torsås kommun lanserar ny hemsida

Bild på gamla hemsidan

Den gamla hemsidan.

Den 10 januari lanserade Torsås kommun sin nya hemsida. En av anledningarna till att kommunen tagit fram en ny hemsida är för att öka tillgängligheten på webben. Resultatet har blivit en ny tydligare struktur och en ny bakomliggande teknik som klarar kraven för besökare med funktionshinder. Hemsidan har även fått en ny huvudmeny och kommunens grafiska profil har implementerats i layouten.

- Internet är idag den kanske viktigaste informationskällan när människor vill skaffa sig information om kommunernas verksamhet och politiska beslut. Detta ökar kraven på kommunen som både ur ett legalt och ur ett demokratiskt perspektiv har en skyldighet att se till att alla medborgare får den information de behöver om kommunen de lever i. Torsås kommun har därför satsat på att ta fram en ny hemsida som ska ge så många som möjligt en chans att lättare kunna hitta information om kommunen, förklarar Ulrika Widell, projektledare för nya torsas.se.

Den andra orsaken är att den nya tekniska plattformen ger bättre möjligheter att klara stora informationsmängder och den ger ökad möjlighet till och frihet i kommande utveckling. Den gamla plattformen var ålderdomlig och hade begränsningar.

Arbetet med att förbättra och utveckla hemsidan fortsätter självklart även efter lanseringen. Respektive verksamhet har ansvar att hålla sina sidor uppdaterade och aktuella. Dessutom finns redan en hel del önskemål på vidareutveckling så som ett talande webb-verktyg, bättre kartfunktion samt utveckling kring e-tjänster, saker som kommunen kommer att titta närmare på under året.

Fakta

Arbetet med den nya hemsidan startades i augusti 2009 av kommunens hemsidegrupp som består av åtta redaktörer under ledning av informationsansvarig Ulrika Widell.

I första fasen av projektet valdes struktur. Den struktur man valt att använda på torsas.se används av flertalet kommuner i Sverige och är uppbyggd på ett sådant sätt att ingen ska behöva känna till hur kommunen är organiserad för att få information eller en tjänst utförd.

Den andra fasen i projektet har bestått i att utvärdera innehållet och formen på nya sidan samt lyfta över information från den gamla hemsidan. En projektgrupp bestående av minst en representant per förvaltning samt har gemensamt arbetat med utvecklingen av innehållet.

Den totala budgeten för den nya hemsidan har varit 58 000 kronor. Mycket av arbetet har skett med hjälp av interna resurser för att hålla nere kostnaderna. Dessutom får kommunen lägre hyreskostnader för den nya webbplatsen vilket innebär att investeringskostnaden kommer att tjänas in inom ett par år.

Tar gärna emot synpunkter

Besökare är varmt välkomna att lämna idéer eller synpunkter som kan förbättra arbetet med hemsidan Välkommen att skicka den direkt till oss. 
Lämna synpunkt om Torsås kommuns nya hemsida »

Kontaktperson
Ulrika Widell, projektledare
0486-331 14, Ulrika Widell 
 2011-01-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se