Torsås kommun har skickat ut dubbla VA-fakturor

faktura

Torsås kommun vill informera om att det har gått ut dubbla vatten- och avloppsfakturor till våra abonnenter. Det handlar om ett systemfel.
Abonnenten kan kasta en utav dem. Torsås kommun beklagar det inträffade.
2019-09-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se