Torsås kommun får pris för Bästa Tillväxt 2011

Syna Bästa Tillväxt

Företagen i Torsås har genom sin tillväxt placerat kommunen på första plats i Kalmar län. Kreditupplysningsföretaget Syna har kartlagt samtliga svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut för att utse vinnarna. Det är femte året i rad som kreditupplysningsföretaget Syna delar ut priset Bästa Tillväxt.

- Det betyder extra mycket för oss att få ta emot Bästa Tillväxt priset i år eftersom vi har haft en nedläggning av ett stort företag i kommunen. Att få ett tillväxtpris ger en positiv känsla till både invånarna och våra företagare, säger Tuulikki Åkesson, som arbetar med näringslivsfrågor på Möre Resurscentrum i Torsås.

Företagen tilldelas pris

I Torsås finns tio företag som når alla tre kriterier, d.v.s. ökade antalet anställda, ökade omsättningen samt gått eller ökat med vinst. De tre främsta är Plåt- och Spiralteknik AB, Ica Supermarket i Torsås samt Anderssons måleri AB. Utöver dessa finns det många företag som har bidragit till kommunens placering genom att ha ökat i någon av de tre kategorierna.

Det ger oss framtidshopp genom att det går bra för de små och mellanstora företagen. Med stora dominerande företag finns det alltid risker som vi i Torsås känner väl till. Det är bra att veta att vi i Torsås har företag som ökar i tillväxt trots både lågkonjunktur och nedläggning av Faurecia. Extra roligt är det att Thed Livs AB, dvs ICA supermarket fått priset eftersom det visar att Torsåsborna är trogna sin bygd och handlar lokalt!

Om priset
Så här beskriver SYNA vad som ligger till grund för utmärkelsen:

Med vårt tillväxtindex uppmärksammar vi de kommuner där en stor andel av företagen går bra och växer. I varje län får den kommun priset som har den största andelen. Kommuner med färre än 100 aktiebolag har tagits bort eftersom resultatet annars blir missvisande.

Vi premierar bredd och stabilitet snarare än spjutspetsar. I de fall det finns ett stort framgångsrikt företag i en mindre kommun får det effekt i Synas index bara om företaget anlitar underentreprenörer i kommunen eller sysselsätter mycket folk i kommunen, vilket leder till att servicenäringar får ett bättre kundunderlag. Det är viktigare för en kommun, att det finns många små företag, som växer, än att det finns ett stort företag som är framgångsrikt. En region blir stabilare om 100 små företag anställer en person till och ökar sin omsättning än om ett företag gör det.

Vi har mätt upp tre värden:
- Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två senaste årsredovisningarna,
- Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna och
- Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Centralt är alltså andelen företag som ökat. Av dessa tre tal gör vi sedan ett index som möjliggör att jämföra kommunerna med varandra. Indexet baseras på alla svenska aktiebolags senast tillgängliga bokslut.

2011-11-23

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se