Torsås förtroendevalda utbildas

För att kunna utföra sina uppgifter som förtroendevald på bästa möjliga sätt är det viktigt med rätt kunskaper. Därför kommer nu alla politiker i Torsås att erbjudas en heldagsutbildning.

Utbildningen som hålls den 17 mars kommer bland annat att beröra ämnen som:

• Organisation och ansvarsfördelning
• Att styra den kommunala verksamheten
• Sammanträden – teknik och formalia
• Offentlighets- och sekretesslagen

Utbildningen är ett steg i riktning mot att kvalitetssäkra kommunens styr- och ledningsprocess och är en stor satsning för hela organisationen. Det rör sig om ett drygt 70-tal politiker som kommer att erbjudas utbildningen.


2011-01-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se