Torsås deltar i internationellt marknadsföringsprojekt

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med kommunerna och länets destinationer bedrivit ett gemensamt internationellt marknadsföringsprojekt för att synas mer i Tyskland, Holland och Danmark. Projektet avslutades i december, men mycket talar nu för att det kommer att bli en fortsättning i ytterligare minst tre år.

Torsås kommun är en av deltagarna i satsningen där Regionförbundet kommer att gå in med två miljoner kronor per år under perioden 2013-15. Kommunerna och destinationerna kommer att gå in med ett lika stort belopp under samma period. Hur stor fördelningen mellan kommunerna blir är ännu inte avgjort, men ett förslag har lämnats av Regionförbundet. För Torsås del innebär detta 30 000 kronor per år i tre år framåt, vilket vi godtagit.

Just nu diskuteras vad marknadsföringen ska inriktas mot och vilka insatser som ska genomföras.

Förutom Torsås deltar följande kommuner/destinationer: Glasriket, Öland, Kalmar, Vimmerby, Västervik, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Mönsterås.

2012-10-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se