Tillsammans för våra barn!

TÄNK OM logotyp

Under torsdagen kommer representanter från Torsås kommun att finnas utanför Systembolaget och ICA i Torsås och informera om bland annat utköp av alkohol till minderåriga. Detta som ett led i kampanjen ”TÄNK OM – om föräldrar, tonåringar och alkohol”.

Ungdomar som dricker alkohol löper större risk att råka illa ut på olika sätt och att hamna i ett framtida beroende. Forskningen visar att de barn som har föräldrar som bjuder på alkohol eller köper ut till dem dricker i större utsträckning. Genom att sätta upp gemensamma regler i klassen kan ni tillsammans arbeta för minskad alkoholkonsumtion bland unga i Torsås kommun.

Genom vårt material kan ni få mer information och hjälp om hur nu effektivt kan hjälpa era ungdomar genom att inte bjuda dem på alkohol eller köpa ut alkohol. Se vår folder här (PDF)

För mer information kontakta:
Nina Gimerstedt, Ungdomssamordnare
Telefon: 0486-336 46
Mail: nina.gimerstedt@torsas.se

Eller gå in och läs mer på www.tänkom.nu.


TÄNK OM

2013-06-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se