Tillfällig förvaring av plast.

lantbruksplast söderåkra

Det ligger mycket plast i Söderåkra, detta beror på att det nyligen har varit insamling av jordbruksplast av ReAgro och uppsamlingsplats var Övrabyvägen.

Insamling av lantbruksplast har pågått i Torsås sedan 2004 innan dess var plasten bara en outnyttjad produkt som oftast blev kvar länge ute på gårdarna. Nu återanvänds 90 % till nya produkter av plast och resten förbränns, och bli värme. Enligt Olle Persson som har hand om insamlingen i länet ökade insamlingen de första 4 till 5 åren och därefter har det legat på ungefär samma mängd som samlas in varje år. I Sverige samlas det årligen in 18 000 ton plast som innan insamlingen började bara låg och var en outnyttjad resurs och som kunde leda till miljöproblem.

 

Kommunen ser detta som en tjänst som är bra både ur ett hålbarhets- och miljöperspektiv, det enda negativa med det är att det ser lite tråkigt ut mellan den tiden som blir mellan insamling och avhämtning, men det hoppas vi att omkringboende och de som passera har överseende med, säger samhällsbyggnadschefen Kristiina Kosunen Eriksson.

All plast ligger bara tillfälligt och kommer att förhoppningsvis att vara borta innan veckans slut meddelar Olle.2013-07-17

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se