Tidtabellsskifte för KLT inom Kalmar län

Det stora tidtabellsskiftet för hela Kalmar län med ett flertal trafikförändringar vad gäller både buss- och tågtrafiken har nyligen genomförts. Ändringarna bygger dels på Trafikförsörjningsprogrammet vad gäller stråkutveckling och dels vanliga tidtabellsjusteringar.

För Torsås kommun märks dock inte tidändringarna särskilt mycket. Förändringen är följande:

Torsås kommun
Linje 500: Stannar vid hållplats Ekövägen i Rinkabyholm istället för Rinkabyholm E22 pga. säkrare hållplats.

Ni finner mer information om detta på klt.se.

2013-12-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se