Tack till alla frivilliga medhjälpare vid cykelmaratonet!

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla frivilliga som hjälpte till med tid och kraft vid kringarrangemangen till söndagens cykelmaraton. Ett särskilt stort tack till Torsås Hembygdsförening och Björns Containerservice!

Med varma hälsningar
Turistbyrån

 

 

 2012-08-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se