Ta del av Torsås kommuns lokalutredning

Torsås kommunhus

Gamla kommunhuset

Under det senaste året har det gjorts en lokalutredning inom Torsås kommun. Bakgrunden till denna utredning är att kommunen har ett visst överskott på lokalyta för kommunal verksamhet samtidigt som vi i vissa delar av verksamheten är trångbodda och eller har bristfälliga lokaler.

Lokalutredningen redovisas i tre delar: Inventering, Kapacitet och behov samt Förslag. Ta del av materialet på sidan Lokalutredning, klicka här.

2013-10-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se