Sveriges viktigaste yrkestest

Sveriges viktigaste jobb

Många av de roligaste, mest intressanta och meningsfulla jobben på arbetsmarknaden finns i kommuner och landsting, välfärdssektorn. ”Sveriges Viktigaste Jobb” är en kampanj som ska bidra till att öka kunskapen om jobben och nyansera bilden av kommuner och landsting som arbetsgivare. I kampanjen ingår också ett yrkestest.

Så här funkar yrkestestet
Genom att svara på ett antal frågor får den som gör testet reda på vilket av ett 30-tal välfärdsyrken som hen passar för – allt från neurokirurg, webbstrateg, dietist och finanschef till kommundirektör, jurist, fritidspedagog och biomedicinsk analytiker. Testet är informativt och kul att göra, bygger på en seriös grund men med glimten i ögat.

Målgruppen
Den primära målgruppen är 17-23 år, men testet kan göras av alla. Testet är kul för unga personer som ännu inte bestämt yrkesinriktning, men också för alla som jobbat ett tag. Gör det gärna du också, och berätta vad du passar som.

Här hittar du testet
Testet finns på www.sverigesviktigastejobb.se/test.
2013-04-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se