Svårigheter för KSRR att tömma sopkärl

Snöröjning

De senaste dygnens snöfall har medfört att Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) inte har kunnat tömma alla avfallskärl. De som inte fått sina kärl tömda på grund av snön som fallit under veckan, kommer att få det så fort vädret och övriga omständigheter tillåter det.

Extraturer kommer att köras så fort vädret och övriga omständigheter tillåter det. Låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Mer information om finns på KSRRs hemsida: www.ksrr.se2018-02-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se