Strömavbrott söder om Gettnabo

Uppdaterat: 82 av Kraftringens kunder är fortfarande utan el. Felet beräknas vara åtgärdat runt klockan 16.00. Orsaken är en avgrävd elkabel. Kraftringen arbetar med att begränsa felet och åtgärda avbrottet så fort som möjligt.

Mer information om elavbrottet finns på kraftringens hemsida.2017-10-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se