Större vattenläcka i Söderåkra

Uppdatering 16.10: Vattenledningen är nu lagad och alla hushåll har fått vattnet tillbaka. Viss missfärgning kan kvarstå men beräknas försvinna under söndagen. Undvik gärna vittvätt tills vattnet är klart.
Läckan berodde på en brusten rörkoppling på vattenledningen.

Vattnet är nu avstängt för boende på Spårvägen i Söderåkra.
Dricksvatten finns att hämta ur en kran på fasaden till Vattenverket i Söderåkra. Adress: Idrottsvägen 1.

En större vattenläcka i Söderåkra orsakar dåligt tryck på vattnet och missfärgningar. Läckan är lokaliserad till Spårvägen, men under reparationsarbetet kommer vi behöva stänga av vattnet i delar av Söderåkra. 
2018-01-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se